EasySieve / EasySieve CFR Evaluatie Software

Data sheet
Close

Taal:


EasySieve, de software voor deeltjesgrootte-analyses, overtreft manuele evaluatie op vele gebieden, door het feit dat de software in staat is om automatisch de noodzakelijke meet- en weegprocedures uit te voeren -van het registreren van het gewicht van de zeven, tot de evaluatie van de gegevens. Het programma is eenvoudiger en comfortabeler in gebruik dan ooit tevoren, kortweg gewoon “easy”.

Toepassingen

bodems, bouwmaterialen, cement klinkers, chemicaliën, granen, koffie, kunstmest, kunststoffen, meel, metaalpoeders, mineralen, noten, vulstoffen, waspoeder, zaden, zand, ...

Voordelen

  • automatisch registratie, evaluatie en beheer van meetdata
  • logical design, self-explanatory
  • measurement protocol in accordance with standards
  • complex transformation into charts and tables
  • data link of different measurement instruments
  • automatic detection and configuration of common analytical scales
  • comprehensive data export
  • EasySive CFR: integrated AuditTrail for consistent documentation of every working step of the sieving process
  • EasySive CFR: all data is stored in encrypted form in data bases
  • EasySive CFR: AuditTrail Manager provides four different user levels: from administrator to standard user

Kenmerken

Toepassingen korrelgroottemeting
Toepassingsdomein biologie, bouwmaterialen, chemie / kunststoffen, engineering / electronica, geneesmiddel / medicijnen, geologie / metallurgie, glas / keramiek, landbouw, Milieu / Recycling, voedsel

Principe

Parameter ingaven
Alle beschikbare parameters (zoals zeeftoren configuratie, leeg gewicht van de zeven, zeeftoestel instellingen) alsook de kenmerken, die eventueel moeten berekend worden, kunnen ingegeven worden door met de muis in het overeenkomstig veld te klikken.

Zeefanalyse
Het programma aanvaardt automatische of manuele ingaven van zowel de weegschaal als van het zeeftoestel. Alle RETSCH zeeftoestellen van het type “control” kunnen automatisch gecontroleerd worden met EasySieve®. Nadat de zeefanalyse voltooid is, worden de gebruikte zeven herwogen. Door het verschil te bepalen tussen leeggewicht en vol gewicht, bepaalt het systeem automatisch de gewogen fracties en wijst ze toe aan de respectieve deeltjesgrootten. 

Evaluatie
De EasySieve software berekend alle klassieke deeltjesgrootteverdelingen, alsook de karakteristieke kenmerken van de curve, zodat het mogelijk is om de resultaten weer te geven in tabellen en grafieken. Cumulatieve doorval of zeefrest, distributie-dichtheid en histogrammen kunnen opgenomen worden in de standaard deeltjesgrootteverdelingen
Data export
Alle gemeten gegevens kunnen afgedrukt, opgeslagen en geëxporteerd worden als tabellen en grafieken. Automatische transfer van gegevens naar een LIMS-sysyteem is mogelijk met EasySieve Comfort.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up